HD paket

Ovaj paket je nadgradnja video usluge iz naprednog paketa. Razlika je u kvalitetu video snimka koji je u ovom slucaju u HD rezoluciji.

Cena ovog paketa je: 230€

Prijava

Blue skies, and soft landings!